Учнівське самоврядування

 

Учнівське самоврядування

 в  Калинівській  загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1

 

         Однією із складових  системи виховної роботи  Калинівської  загальноосвітньої школи  І-Ш ступенів №1 є учнівське самоврядування ,яке реалізується в діяльності класних та шкільної ради федерації учнів. Учнівським самоврядуванням охоплені учні 5-11 класів.

       Мета учнівського самоврядування – сприяти реалізації інтересів, можливостей і бажань учнів, розширити діапазон діяльності дорослих та дітей – членів єдиного колективу, можливості їх співдружності, творчого пошуку, ініціативи.

      Основні завдання:

–         брати активну участь у навчально-виховному процесі школи;

–         допомагати педагогічному колективу у вирішенні питання профілактики правопорушень;

–         допомагати в організації дозвілля старшокласників, у проведенні виховних заходів;

–         формувати у дітей національну свідомість, духовність;

–         виховувати життєво та соціально компетентну особистість;

–         сприяти самореалізації учнів у пізнавальній та навчальній діяльності;

–         формувати  якості  лідера

–         залучати дітей до активної участі в житті колективу;

–         стимулювати реалізацію творчого потенціалу кожної дитини.

Рада федерації здійснює управління учнівськими міністерствами, залучається до вирішення завдань навчально-виховного процесу. Очолює раду президент, який обирається строком на 2 роки шляхом таємного голосування.

         До складу ради федерації  входять міністерства:

–         освіти

–         культури та дозвілля;

–         з питань преси та інформації;

–         екології та краєзнавства ;

–         з питань захисту прав дітей та допомоги в проблемних ситуаціях;

–         толерантності та духовного розвитку ;

–         спорту та здорового способу життя.

За кожним міністерством закріплені учителі-наставники. Учнівське самоврядування має свій статут, згідно якого обираються члени ради федерації а також планується та проводиться робота ради і міністерств, що входять до її складу. Засідання ради проводяться раз в місяць. Згідно положення кожне міністерство має свій план роботи. Робота учнівського самоврядування висвітлюється на стенді «Шкільне життя», яку періодично оновлює міністерство преси. Підсумки роботи  підводяться раз в два місяці і визначається рейтинг класів. Учнівське самоврядування в класних колективах очолює віце-президент, який представляє інтереси класу в раді федерації і підпорядковується президенту. З числа класних міністрівформується кабінет міністрів федерації. Життя класного учнівського самоврядування висвітлюється в класних куточках.

Структура учнівського самоврядування

Федерації школярів Калинівки («ФЕШКА»)